BetaBuddy Naarden Bijles, RT en Huiswerkbegeleiding
Bijles en RT bij Rekenproblemen
Bijles en RT bij Rekenproblemen
Bijles en RT bij wiskunde
Bijles en RT bij wiskunde
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding

Leren HOE TE LEREN

Huiswerk maken voor wiskunde, rekenen of natuurkunde is voor veel scholieren op het vmbo,  havo of het vwo een hele opgave. Juist als je moeite hebt met exacte vakken vind je het lastig om de opgaven te begrijpen, huiswerk te plannen  en ben je snel afgeleid tijdens het maken daarvan? Beta Buddy begeleidt middelbare scholieren bij het begrijpen, maken en plannen van hun huiswerk.  Kinderen uit groep 8 kunnen zich bij Beta Buddy alvast voorbereiden op de middelbare school.

 


 

Bijles rekenen

Het kan gebeuren dat uw kind rekenen bij een bepaald vak lastig vindt of achter is geraakt met de leerstof en daardoor meer individuele uitleg nodig heeft. Beta Buddy biedt hiervoor bijles op de rekenniveaus vooraf 1F, 1F, 1S, 2F, 2S, 3F en 3S. Aan het begin van elke bijles wordt besproken waar de leerling tegenaan loopt en wat het doel van de bijles is. Aan het eind van de bijles bekijk ik samen met de leerling of er een nieuwe les ingepland wordt en wat er dan aan bod komt.

Om goed aan te kunnen sluiten op de hulpvraag is het belangrijk dat de leerstof (bijvoorbeeld het hoofdstuk dat de leerling lastig vindt) al voor de bijles bij mij aanwezig is. Zo kan ik me goed voorbereiden en oefenmateriaal verzamelen. De bijles vindt individueel plaats. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en is er voldoende tijd voor vragen en uitleg. 

 

Meld je aan voor bijles rekenen

Bijles wiskunde

Kinderen die problemen met rekenen hebben gehad op de basisschool, hebben doorsnee ook problemen met wiskunde in de brugklas.

Het begint al met de nodige onzekerheid: zou ik het wel snappen? En vooroordelen: wiskunde is moeilijk!

Op de basisschool en zeker bij de Cito-toetsen wordt teveel nadruk gelegd op de uitkomst van een som en te weinig op de berekening van een som. Terwijl het in de wiskunde meer om de juiste berekening gaat en de uitkomst alleen minder belangrijk is.

Bij wiskunde is, zoals gezegd, de berekening een belangrijk onderdeel van het opschrijven van de som. Leerlingen moeten hierin getraind worden aangezien ze dit nauwelijks geleerd hebben op de basisschool. Veel aandacht van de docent gaat dus naar het juist opschrijven van de berekening. Ook dit is voor de ‘zwakke’ rekenleerling een onderdeel waar veel aandacht en tijd in gestopt wordt, maar waardoor de stress en de onzekerheid juist meer op de voorgrond kan gaan treden. Raakt een leerling achter dan kan het gebeuren dat het kind de moed opgeeft met alle gevolgen van dien.

 

Indien uw kind wiskunde lastig vindt of achter is geraakt met de leerstof en daardoor meer individuele uitleg nodig heeft. Beta Buddy biedt hiervoor bijles op de niveaus VMBO tot en met VWO onderbouw. Aan het begin van elke bijles wordt besproken waar de leerling tegenaan loopt en wat het doel van de bijles is. Aan het eind van de bijles bekijk ik samen met de leerling of er een nieuwe les ingepland wordt en wat er dan aan bod komt.

Om goed aan te kunnen sluiten op de hulpvraag is het belangrijk dat de leerstof (bijvoorbeeld het hoofdstuk dat de leerling lastig vindt) al voor de bijles bij mij aanwezig is. Zo kan ik me goed voorbereiden en oefenmateriaal verzamelen. De bijles vindt individueel plaats. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en is er voldoende tijd voor vragen en uitleg. 

 

Meld je aan voor bijles wiskunde

RT rekenen/wiskunde

Rekenproblemen kondigen zich vaak al vroeg aan!  Snel handelen zorgt dat ernstigere rekenproblemen voorkomen

kunnen worden. Het is belangrijk te achterhalen hoe het komt dat er haperingen zijn. Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het rekenen. Kinderen met rekenproblemen hebben meestal een hekel aan rekenen, zijn moeilijk te motiveren, worden vaak onzeker of faalangstig. Op tijd hulp inschakelen zorgt niet alleen voor het beter onder de knie krijgen van de rekenvaardigheden, maar zorgt ook dat het kind beter in zijn/haar vel komt te zitten.

Dyscalculie is een ander woord voor rekenstoornis. Een kind met dyscalculie kan doorgaans wel beter leren rekenen met goede en intensieve begeleiding afgestemd op zijn/haar vorm van dyscalculie! Een belangrijk deel van de begeleiding is gericht op spanning verlagen, kleine haalbare stapjes zetten, successen boeken, zelfvertrouwen terugvinden!!

 

 

Indien uw kind ernstige rekenproblemen of dyscalculie heeft en de leerstof niet meer begrijpt is er individuele uitleg nodig heeft. Beta Buddy biedt hiervoor RT. Aan het begin van elke RT les wordt besproken waar de leerling tegenaan loopt en wat het doel van de bijles is. Aan het eind van de RT les bekijk ik samen met de leerling of er een nieuwe les ingepland wordt en wat er dan aan bod komt.

Om goed aan te kunnen sluiten op de hulpvraag is het belangrijk dat de leerstof (bijvoorbeeld het hoofdstuk dat de leerling lastig vindt) al voor de RT les bij mij aanwezig is. Zo kan ik me goed voorbereiden en oefenmateriaal verzamelen. De les vindt individueel plaats. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en is er voldoende tijd voor vragen en uitleg. 

 

Meld je aan voor RT

Huiswerkbegeleiding

Bij Beta Buddy begeleid ik je niet alleen bij het maken van je huiswerk, maar leer je ook hoe je zelf effectiever en sneller kunt leren. Je krijgt inzicht in waarom en hoe je kunt leren, wat je nodig hebt om leren leuk te vinden en waarom het tot dusver niet lukte om te leren. Het stellen van doelen, onderscheiden van hoofd- en bijzaken in teksten, het indelen van je studietijd door je huiswerk te plannen en organiseren en nog veel meer. Het doel is dat je dat je cijfers verbeteren en leren leuker wordt!

De huiswerkbegeleiding vindt in kleine groepjes plaats. Maximaal 3 leerlingen. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en is er voldoende tijd voor vragen en uitleg. 

 

Meld je aan voor huiswerkbegeleiding

 

Scholen

"Beta Buddy" is er voor scholen en docenten die een hulpvraag hebben op het gebied van vakoverstijgend werken, leerproblemen en/of rekenproblemen.

Soms hebben docenten voldoende aan adviezen omtrent bepaalde problematiek om weer verder te kunnen. Observaties in de klas behoren onder andere tot de mogelijkheden.

 

Neem contact op

 

 

Testimonials

 

"Omdat onze dochter extra ondersteuning heeft gehad van Anneke kon zij na het VMBO verder leren en is met wiskunde in haar pakket op de HAVO geslaagd."

 

Ouders van Lisette

"Ik heb dyscalculie en met de extra ondersteuning van Anneke heb ik voor het vak wiskunde een 7 op mijn VMBO-T diploma."

 

 

Marianne